Sveriges vs. Norges brandförsvar

brandstation-900x401

På min semester hade jag förmånen att besöka huvudbrandstationen i Oslo och få en liten överblick av hur de arbetar där. De har en väldigt intressant modell att arbeta efter.

Låt mig börja med att presentera Uppsalas modell:
Alla brandmän ska i princip klara alla arbetsuppgifter. Man ska vara kunnig inom brandsläckning, rökdykning, kemdykning, trafikolyckor, djurolyckor, ytlivräddning m.m. Idealet är att varje brandman ska kunna framföra alla fordon där specialfordon som lastväxlare och höghöjdsfordon ingår.

Att se de positiva effekterna av den här modellen är lätta att hitta. Vid arbetspassets start är det lätt att placera vem som helst på vilka arbetsuppgifter som helst. En annan positiv effekt är att alla kan hjälpa varandra på olycksplats.

Det negativa med modellen är att vi egentligen inte blir bra på någonting. Vi blir som svensken generellt, vi blir lagom bra på många saker. Men den där spetsen finns inte riktigt där. Sen är det svårt att lägga till utvecklande tillskott i verksamheten utan att något annat får stryka på foten.

Sen är det ju så att alla inte är lämpade att arbeta med alla uppgifter. Vissa är rent värdelösa på att framföra fordon och vid vissa arbetsuppgifter gör sig åldern påmind. Ska en 58-årig brandman behöva rökdyka till exempel? Jag tycker inte det. Kroppen tar ut sin rätt redan vid runt 50-års ålder. Låt de som är unga, vältränade och hungriga utföra såna uppgifter istället.

Norges modell:
Består av specialinriktade styrkor som man själv får söka sig till. De har till exempel en besättning som enbart arbetar med trafikolyckor. En annan arbetar uteslutande med brand. Till alla positioner ingår ett utbildningspaket med examination för att säkerställa att personen har fått bra förutsättningar och är lämplig för att arbeta på den sökta positionen.

Detta gör att Norska brandmän är bra mycket bättre än vad de svenska är på att utföra räddningstjänst! Ok, med tanke på att man inte kan ha en komplett utryckningsenhet (trafik, brand och höghöjd) på alla stationer kan detta medföra att de kommer senare fram till olycka. Men när de väl är där arbetar de mer effektivt än vad brandmän i Sverige gör.

Min önskan vore att man såg mer på Norges modell gällande utbildning och examination samt att arbeta mot ett mer specialiserat brandförsvar. Detta skulle höja brandmännens status och göra att fler brandmän hamnar på de positioner de är lämpade för och känner sig trygga med.

Att vara halvbra på allt är inte att vara bra på nåt. Sorry brandsverige.